Snömängder fortsatt en utmaning

Efter en mild och i stort sett snöfri decembermånad kom vintern med besked i januari. De svåra väderförhållandena har lett till avstängda banor och inställda tåg, viltolyckor och skador på fordon.

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Norrtågland. Det var besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. I Ångermanland och Jämtland mättes en snödjupsökning på över 50 centimeter under ett dygn.

Trafikverket stängde banor

Som en konsekvens av väderförhållande stängde Trafikverket banor i två omgångar. Den första avstängningen berörde Botniabanan den 11–12 januari. Nästa snöoväder drog in den 20 januari och då togs beslutet att stänga Botniabanan, Mittbanan och trafiken norr om Umeå till den 24 januari i olika etapper. Omfattningen blev 237 inställda helsträckor och 37 delinställda sträckor på grund av svåra väderförhållanden under januari.

Aktuell snödjup 31 januari i Norrtågland, 20 cm mer snö än den snörika vintern 2018. Bild: smhi.se

Mängder av snö på banor, driftsplatser och bangårdar ställer till problem med fordon, men den största enskilda faktorn som har skapat stora problem för trafiken är vilt på spåren. Mängder av vilt har blivit påkördt på järnvägen under den snörika vinter som råder. Bara under januari månad har Norrtåg haft 45 viltolyckor.

Lokförare vittnar om sovande djur på banan och höga snövallar vilket gör att djuren inte har någonstans att ta vägen.

Viltolyckor leder till trafikstörningar, förseningar och omfattande reparationskostnader på grund av skador på tågen. Antal djur som blir påkörda samtidigt har ökat kraftigt. Lokförare vittnar om sovande djur på banan och höga snövallar vilket gör att djuren inte har någonstans att ta vägen och kollisionen går inte att undvika. Med påkörningar med upp till fyra djur samtidigt blir konsekvenserna stora på fordonen.

Reparationstiden påverkar fordonstillgången, och därmed trafiken. Under februari månad har Norrtåg haft en reducerad trafik på Botniabanan under vecka 6 och 7 som en följd av reparationer av fordonen.

På norrtag.se kan du läsa mer om den reducerade trafiken och aktuella trafikstörningar.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link