Stora banarbeten runt Umeå påverkar tågtrafiken

Under vecka 37 kommer Trafikverket att utföra omfattande banarnbeten på sträckorna Umeå – Hörnefors samt Umeå – Vännäs. Banarbetet kommer leda till en bättre trafiksituation på sikt men under veckan kommer många pendlare att påverkas. Resenärer från Vännäs och Vindelns kommuner kommer få byta tåg mot buss för att kunna ta sig till och från skola och arbete. Även resande söder om Umeå kommer få åka ersättningsbuss en del av sträckan. 

Resenärerna rekommenderas att gå in på Norrtågs hemsida, norrtag.se, för att få aktuell information om en specifik avgång. Under trafikinformation och pågående banarbeten finns även information om de ersättningsbussar som kommer trafikera sträckorna.   

– Vi vet att många resenärer blir frustrerade vid banarbeten men vi försöker hitta så bra lösningar som möjligt för våra resenärer. Förutom att vi sätter in ersättningsbuss på flertalet av alla berörda avgångar kan du som har ett pendlarkort även välja att resa med Länstrafikens linje 15 och 16 under vecka 37 säger Joakim Berg, Marknads- och kommunikationschef på Norrtåg AB.   


För mer information kontakta 

Joakim Berg
Marknads- och kommunikationschef, Norrtåg AB
joakim.berg@norrtag.se
070-239 54 60

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link