Storlien öppnas för tågtrafik igen

Stora Helvetet kan öppnas för trafik redan januari 2015!
Trafikverket har konsulterat ytterligare expertis och därmed kunna göra en fördjupad analys av utredningsmaterialet. Den visar att trafiken kan återupptas efter viss förstärkning i spårområdet men främst genom installation av avancerade övervakningssystem, täta kontroller och höjd beredskap för avstängning. Insatserna innebär att banan kan öppnas för trafik redan från januari 2015 och två år framåt och därmed fram till att Trafikverket börjar byggnation för en helt ny bank, som beräknas vara klar senast december 2017. Det innebär att Trafikverket kan öppna banan för trafik ett halvår tidigare än tidigare besked.

Banken åtgärdas med viss förstärkning i spårområdet men främst genom installation av avancerade övervakningssystem, täta kontroller och höjd beredskap. Trafikverket kommer att byta räl (helsvetsade), slipers och övre lagret av makadam, samt anlägga skyddsräl och göra avvattningsåtgärder och siktar på att kunna öppna kring årsskiftet 2014/2015. Trafikverket vill samtidigt vara tydliga med att vi inte kan ge exakta tider i dagsläget och att tidpunkten för att släppa på trafik kan flyttas framåt eller bakåt i tid.

En ny bank kommer att vara på plats senast december 2017. Projekteringen av ny bank/bro har påbörjats och som Trafikverket planerar att ha i drift i slutet av 2017. Trafikverket undersöker även möjligheten att anlägga en omledningsbana under byggtiden, så att trafikering kan ske utan större störningar, och mer besked om det kommer i början av nästa år.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link