Storsatsning på flexibilitet i nya tidtabellen

Tidtabellen som kommer att gälla för Norrtågstrafiken under kommande år är nu fastställd. Norrtåg har i den nya tidtabellen satsat stort på ökad flexibilitet.

Foto: Brightnest

Tåget är en viktig faktor för den starka utvecklingen som sker i norra Sverige. Med en väl utvecklad tågtrafik skapas goda möjligheter till arbets- och studiependling, rekrytering av kompetens och samarbeten mellan regionerna på ett klimatsmart sätt.

Norrtågs inriktning i tidtabellsarbetet är att utgå ifrån resenärernas behov och önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda en attraktiv produkt och i slutändan en bra och bekväm resa som passar in i människors liv och vardag. I våra undersökningar har vi sett en efterfrågan på en ökad flexibilitet i utbudet för att man ska vilja åka tåg i högre utsträckning. Det kan innebära fler avgångar eller förändrade avgångstider som möter resenärens behov. Det här har vi tagit fasta på och kan nu stolt presentera en tidtabell med större och bättre utbud – för en större valfrihet för resenären.

– Det här är ett rejält och viktigt kliv för att göra det möjligt för fler att resa med tåg, säger Joakim Berg, vd på Norrtåg.

På grund av begränsade fordonsresurser och kapacitet i infrastrukturen kan dock inte alla behov mötas. Bland annat innebär ett utökat utbud på hela sträckan Sundsvall–Umeå ett minskat antal stopp i Västeraspby.

– I exemplet Västeraspby kan bara ett tåg åt gången stanna. Det gör att övriga tåg får vänta extra länge och tidtabellen blir därför svår att få ihop med en utökning av trafiken. med bättra kapacitet hade vi också kunnat stanna på fler ställen, säger Joakim Berg.

Den nya tidtabellen, som träder i kraft den 10 december, inkluderar:

  • Satsning på utökad trafik Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall: I den nya tidtabellen har vi ökat antalet turer mellan Örnsköldsvik och Sundsvall avsevärt och går från 9 till 13 dubbelturer, vilket ger närmare ett tåg i timmen på sträckan. Detta förbättrar tillgängligheten och möjligheten att resa mellan städerna och erbjuder dessutom fler anslutningar till Umeå. Resenären har nu en mängd fler alternativ och möjligheter att anpassa sina resor efter egna behov.
  • Grattis Ånge – nya anslutningar till Stockholm: I Ånge kommer fler kopplingar till Mälardalen vara viktiga. Norrtåg lägger därför till en anslutning på morgonen till Stockholm, och en hem på kvällen så att fler kan sova hemma. Detta ökar flexibiliteten och gör det enklare att anpassa hela resan efter individuella behov.
  • Tätare turer mellan Sundsvall och Umeå: Närmare ett tåg i timmen trafikera denna sträcka i den nya tidtabellen, vilket ger resenärer många fler alternativ och möjligheter att anpassa sina resor.
  • Storsatsning på flexibilitet mellan Vindeln och Umeå: Genom att fördubbla trafiken till Vindeln satsar vi stort på möjligheterna för arbets- eller studiependling mellan Vindeln och Umeå. Våra resenärer har önskat större flexibilitet – något vi levererar i den kommande tidtabellen.
  • Ny marknad och timmestrafik Umeå-Vännäs: I den nya tidtabellen öppnar vi upp för en helt ny marknad för kollektivt resande mellan Vännäs och Vindeln! Bor du i Vännäs och jobbar i Vindeln? Nu kan du ta tåget till jobbet. Mellan Vännäs och Umeå blir det en bättre fördelning av turerna under dagen och därmed ökad flexibilitet för resenärer som pendlar mellan orterna.
  • Tre stopp i vardera riktning i Västeraspby: För att möjliggöra en mer robust tidtabell och ett utökat antal turer på hela sträckan Sundsvall–Umeå minskas antalet stopp i Västeraspby. Tåget fortsätter att stanna i anslutning till flygavgångar och för att möjliggöra arberspendling.

Norrtågs arbete med tidtabellen är en del av arbetet med den gemensamma tidtabell som styr all tågtrafik i Sverige. Trafikverket har det övergripande ansvaret för tidtabellsprocessen, som inkluderar ansökningar, planering, prioritering och förhandlingar mellan alla inblandade parter. Resultatet blir de avgångs- och ankomsttider som gäller för tågen på varje station.

Här hittar du de nya tidtabellerna

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link