Stort engagemang på Järnvägsforum Norr 2022

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Den frågan genomsyrade programmet när Järnvägsforum Norr gick av stapeln i Gävle 24–25 mars.

Joakim Berg, Norrtåg AB, och Lotta Rönström, North Sweden.

Konferensen samlade engagerade politiker, entreprenörer, landshövdingar, strateger, tågoperatörer och näringslivsaktörer kring diskussioner om den snabba gröna omställning som just nu pågår, samt hur det nya skakiga världsläget påverkar oss med exempelvis skenande energipriser. Behovet av effektiva och gröna transporter, särskilt i norra och mellersta Sverige, har aldrig varit så stort som nu. Det sätter press på regeringen inför fastställandet av den nya nationella transportplanen som förväntas att ske i början av juni.

Just nu investerar näringslivet 1 070 miljarder i nya gröna industrier, nya innovationer, tjänster och ny grön teknologi i mellersta och norra Sverige. Den gröna industriella revolutionen är bokstavligen här. Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina bidragit till exceptionellt höga elpriser och lett till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge både i Sverige och övriga EU. Hur påverkar detta samhällsutvecklingen, inte minst på transportområdet när transportpolitiken och infrastrukturinvesteringarna ligger i stöpsleven? 

Den öppna scenen på, högt tempo och att de medverkande kunde interagera med publiken bidrog till att göra JVFN 2022, med till ett möte utöver det vanliga.

Här kan du se bilder, ta del av presentationer och läsa om årets pass:
2022.jvfn.se/gronframtid 

Stort tack till alla er som deltog, som bidrog på plats och de talare som deltog via länk.

Visst ses vi på Järnvägsforum Norr nästa år, 23–24 mars?

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link