Svenska Tågkompaniet ny operatör för Norrtågstrafiken från augusti 2016

Styrelsen för Norrtåg AB beslutade på måndagen att tilldela Svenska Tågkompaniet AB uppdraget som ny operatör för Norrtågstrafiken från augusti 2016. Fram till dess kommer Botniatåg som är den nuvarande operatören att fortsätta.

Den upphandling som i dag avslutades vanns av Svenska Tågkompaniet i konkurrens som gav det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Avtalet för trafiken gäller perioden augusti 2016 till december 2025.

Det nya avtalet kommer fortsatt ha fokus på en bra arbetspendling och goda resmöjligheter inom och till/från de fyra norrlänen. Upphandlingen omfattar trafiken Umeå-Sundsvall, Luleå-Umeå, Vännäs-Umeå, Lycksele-Umeå, Kiruna-Luleå och Storlien-Sundsvall. Det finns dessutom en option för trafiken Haparanda-Luleå.

Norrtåg har, så långt lagstiftningen tillåter, ställt krav på verksamhetsövergång och huvudentreprenörskap samt att operatören lever upp till åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala krav och arbetsmarknadsmässiga lagar, nationell rätt samt kollektivavtal.

– Vi är nöjda med upphandlingen och vi får även fortsatt en operatör med goda förutsättningar för att bedriva en robust trafik, säger Maria Höglander Vd Norrtåg AB. Ekonomiskt har vi landat på en nivå som endast marginellt ökar landstingets kostnader. Vi ser fram emot en period där operatören Tågkompaniet har möjlighet att utveckla både trafiken och resandet på ett nytänkande sätt. Tågkompaniet är en erkänt duktig operatör som vi ser fram emot att samarbeta med. Vi hoppas och tror att den positiva resande- och kvalitetstrenden vi har sett de senaste åren kommer att fortsätta.

För ytterligare information kontakta

Vd Maria Höglander 070-625 87 18 maria.hoglander@norrtag.se
Vd Mats Gustavsson 026-420 64 14 mats.gustavsson@tagkompaniet.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link