Tågkompaniet tar över som operatör

Nu är det Norrtågs nya operatör Svenska Tågkompaniet AB som trafikerar övre Norrland.
Mer information om vilka förändringar bytet inneburit finns att läsa på www.norrtag.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link