Tågkompaniet = VY

Svenska Tågkompaniet AB, dotterbolag till norska NSB har nu gått över till det gemensamma varumärket Vy. Även Nettbus ingår i det varumärket.
Tågkompaniet AB är upphandlad operatör för Norrtågstrafiken.

Förändringen gäller varumärket och påverkar eller förändrar inte verksamheten eller uppdraget för Norrtågstrafiken. Under en övergångsperiod kommer både Tågkompaniet och Vy synas på skyltar och liknande. Även adressen tagkompaniet.se finns kvar och övriga kontaktuppgifter till Kundtjänst är oförändrade.

Läs mer om förändringen på vy.se

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link