Tågtrafiken igång igen mellan Norge och Sverige

Äntligen har tågtrafiken återupptagits mellan Sverige över Storlien till Trondheim. Banan var stängd vid Storlien i 14 månader beroende på en befarat rasrisk men nu har denna järnvägsbank reparerats och tågtrafiken kunnat återupptas. Under stängningen bussades passagerarna på norska sidan på sträckan Kopperå-Storlien.

Järnvägsbanken, som kallas Stora Helvetet, ligger på svenska sidan norska gränsen några kilometer efter Storliens station. Banken byggdes 1877, den är som mest 24 meter hög och 150 meter lång.  Banken har därtill en mycket kraftig lutning (17 promille) och byggd i en kurva. E14 ligger parallellt cirka 100 meter nedanför banken.

Norska staten har också beslutat om en elektrifiering av Meråkerbanan och även sträckan på svenska sidan ska elektrifieras fram till Storlien station. Under planperioden 2014-2023 har Norge avsatt 3,9 miljarder norska kronor för att elektrifiera och modernisera både Meråkerbanan och den större Trönderbanan ner till Trondheim. Huvuddelen av investeringarna är planerade till 2018 och framåt. Investeringarna kommer att innebära att både gods- och persontrafik kan köra med eldrift hela vägen mellan Norge och Sverige. Idag tvingas resenärerna byta från eltåg till dieseltåg vid Storliens station.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link