Testar hållbar restid som arbetstid

För att inspirera till ett hållbart resande till och från arbetet erbjuder nu LTU medarbetare att använda restiden som arbetstid när de pendlar med tåg.

Närmare hälften av alla Norrtågs resenärer reser med periodkort. Genom att kunna pendla till och från arbete och skola möjliggörs att kunna bo på en ort och arbeta eller studera på en annan. Vi på Norrtåg arbetar för att lyfta fram möjligheten att använda restiden som arbetstid. Genom projektet ”Förändringsresan” erbjuder nu Luleå tekniska universitet tågpendlande medarbetare att räkna in restiden som arbetstid. Detta för att främja tågresandet i regionen och inspirera till ett ökat hållbart resande.

– Vi vill som universitet vara en föregångare när det gäller hållbarhet inom våra utbildningar och forskningssatsningar, och naturligtvis även som myndighet. Vi har undertecknat Klimatramverket som antagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen,  säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet till Affärer i Norr.

Sju anställda vid LTU pendlar under en månad med tåg till och från arbetet. En av dem är Lars Bergman som arbetar som projektledare vid Fastighet och Service.

– Jag har en hel del arbetsuppgifter som passar utmärkt på tåg tycker jag. Det finns sittplatser med bord, vilket är bra ifall laptopen används. Jag passar också på att svara på en del mail och hinner ringa jobbsamtal och allmänt planera dagen, dess aktiviteter och möten, säger han i en artikel på ltu.se.

Förändringsresan är ett pilotprojekt under två månader och en perfekt chans för arbetsplatser att enkelt prova nya resvanor och göra en klimatsmart förflyttning med hela företaget eller organisationen. Över 20 företag i Norrbotten deltar i projektet som pågår under första delen av 2022. 

Läs mer om Förändringsresan här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link