Tillbaka på banan efter tungt underhåll

Efter en period av tungt underhåll på Norrtågs Coradia-flotta är nu samtliga fordon tillbaka i trafik. Fordonen har genomgått en omfattande uppgradering, inklusive underhåll av bogierna och förbättringar både interiört och exteriört, vilket har resulterat i en bättre upplevelse för resenärerna.

Norrtåg har nyligen genomfört en omfattande upprustning av våra tolv Coradia-tåg. Denna förbättringsprocess, som pågick från december 2021 till sommaren 2023, har innefattat en sex veckor lång renoveringsperiod för varje fordon, inklusive sommaruppehåll. För resenärerna har detta inneburit att ett tågomlopp i tidtabellen har varit pausat, och istället bussersatts där behovet har varit som störst. Nu när det tunga underhållet är slutfört är omloppet tillbaka i trafik sedan den 14 augusti.

Renoveringsprojektet utfördes av Euromaint i Örebro och var uppdelat i två huvudområden: tungt underhåll och interiör/exteriör uppfräschning.

Inom ramen för tungt underhåll genomfördes en omfattande översyn av Coradia-tågens boggier. Varje tåg har fem boggier, som innehåller kritiska komponenter som hjul, bromsenheter, motorer, växellådor och dämpare. Samtliga delar demonterades, renoverades och byttes ut för att säkerställa att bogierna var i optimalt skick.

Det andra huvudområdet innefattade uppfräschning och kosmetiska förbättringar av interiören och exteriören för en ökad komfort och bättre upplevelse för resenären. Alla interiöra ytor, stolar och golv rengjordes noggrant. Soffgrupperna har genomgått en total makeover och fått nya dynor och nytt tyg (detta kommer att färdigställas på samtliga fordon under hösten). För att hantera snö, slask och grus som dras in i fordonet vintertid byttes skrapmattor ut och golvet i bistron byttes till ett som matchar golvet i salongerna. De gamla jalusierna i bistron byttes ut mot transparenta. Stolsitsarna flyttades för att jämna ut slitaget och på så sätt förlänga hållbarheten. Även förarmiljön förbättrades med mörkare färg på taket i förarhytten och en ny matta på förarbordet, för att dämpa ljusreflektioner och förhindra bländning. Lacken på utsidan av tågen förbättrades och polerades upp för att ge dem en uppfräschad yta.

De förbättringar som har gjorts på fordonen syftar till att upprätthålla fordonets skick samt öka resenärernas känsla av komfort och upplevelse ombord på Norrtågs Coradia-tåg, genom fräschare interiör och ökad komfort.

Ny soffgrupp på Coradia-fordonen.
Soffgrupperna har fått ny stoppning och nytt tyg.
Soffgrupperna från en annan vinkel.
Stolsistarna har rengjorts och flyttats för att jämna ut slitage och förlänga hållbarheten.
Taket i förarhytten har målats mörkare och en ny matta har lagts ut på förarbordet för att dämpa ljusreflektioner under färd.
Jalusierna i bistron in till tågvärdskupén har bytts ut till en transparent lucka.
Golvet i bistron har bytts ut.
Ny entrématta och nya skrapskydd förhindra att smuts, grus och väta förs vidare in i tåget.
Entrématta och skrapskydd.

Foto: Linus Sedlacek Åkerlind

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link