Trafikverket kräver skyddsfilter från 1 juli

Idag beslutade Trafikverket att endast tåg med skyddsåtgärder för GSM-R får trafikera Trafikverkets spår från den 1 juli 2015. Ett avvikelsemeddelande till JNB (Järnvägsnätsbeskrivningen) har skickats.
Bakgrunden till beslutet är att mobiloperatörerna har rätt att öka effekten i mobilnäten från den 1 juli 2015 enligt ett beslut av Post- och Telestyrelsen som fastställts av förvaltningsrätten. Det påverkar GSM-R, mobiltelefonin för järnvägstrafiken. GSM-R möjliggör en säker kommunikation mellan förare och tågledning. Vanlig mobiltelefoni ligger i samma frekvensband men på en annan frekvens.

Gemensam riskanalys
Mobiloperatörerna har sedan tidigare investerat i teknik för att öka hastigheten för sina kunder. Trafikverkets och Branschföreningen Tågoperatörernas gemensamma riskanalys visar dock att om detta sker, stör effektökningen ut kommunikationen mellan tåg och tågledningscentral samt tågstyrningssystemet ERTMS.

Lösningen är att dels öka täckningen för GSM-R genom att bygga ut och bygga om basstationerna längs spåret, dels montera skydd i form av filter eller förbättrade radiomoduler i tågen. Att installera skydd på tågen styrs av EU-lagstiftning och blir inte tillåtet förrän den 1 juli i år, men Transportstyrelsen accepterar installationer redan nu om de görs in- och urkopplingsbara.

Trafikverket driver frågan på EU-nivå och konstaterar att lagstiftningarna inte harmonierar med varandra och att det gått långsammare än förväntat att få igenom ändringar. Om det inte finns skydd på tågen riskeras kommunikationen mellan förare och tågledning. Risk finns att föraren exempelvis inte kan rapportera om fara i form av människor i spårområdet eller larma tågledningen efter en olycka.

Säkerheten främst
– Av säkerhetsskäl tillåts endast tåg utrustade med skydd att trafikera Trafikverkets järnvägssystem från den 1 juli i år om vi inte gjort annan överenskommelse med mobiloperatörerna, säger Mathias Persson, IT-direktör, Trafikverket.

Näringsdepartementet har bildat en styrgrupp bestående av representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen, Post- och Telestyrelsen, Svensk Kollektivtrafikmyndighet, Branschföreningen Tågoperatörerna samt mobiloperatörerna.

– Regeringen avser att inrätta ett statsstöd för att ge bidrag till installation av nödvändig utrustning på tågen. Vi har en plan för att ta oss framåt, nu gäller det att arbeta framåtriktat för att uppnå vårt gemensamma mål med uppkopplade, snabba tågtransporter för gods och personer samt uppkopplade storstadsområden, säger Mathias Persson.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link