Tre av fyra tåg gick – men mer krävs för bättre tågtrafik

Vintern i norra Sverige kommer med utmaningar för tågtrafiken, med extrem kyla och hårda väderförhållanden som testar både tågtrafikens uthållighet och infrastrukturens robusthet. I januari stängdes banor av och avgångar ställdes in på grund av kylan.

Vintern ställer tågtrafiken i norra Sverige inför en rad utmaningar, där extrem kyla och svåra väderförhållanden prövar både infrastruktur och drift. Den extrema kylan i januari ledde till att Trafikverket temporärt stängde av banorna för all trafik norr om Vännäs, en nödvändig åtgärd för att skydda infrastrukturen.

Trots de utmaningar som vintern ställer tågtrafiken inför har Norrtåg upprätthållit tågtrafik och jobbat för att resenärerna kunnat nå sina destinationer. Efter perioden av extrem kyla kunde Norrtåg snabbt återuppta den reducerade trafiken och köra som planerat, men arbetet med att förbättra trafiksituationen och informationen vid störningar och svåra väderförhållanden är högt prioriterat och ständigt pågående.

– Vi är medvetna om de problem som finns och det här är prioriterade frågor hos oss för att förbättra för de som reser med Norrtåg, säger Linus Sedlacek Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg.

”Tågen går inte”

Att tågen inte går på vintern är en återkommande rubrik i media och ämne för diskussion vid fikaborden. Och det är både sant och inte sant. Vintern är onekligen utmanande för tågtrafiken på flera sätt, men mycket görs också för att minimera påverkan på trafiken och de flesta tågen går faktiskt. I januari gick 75 procent av tågen som de skulle.

På vilket sätt är kyla och snö en utmaning för tågtrafiken? Här är de vanligaste felen som kan uppstå vintertid:

  • Infrastruktur: Materialet i rälsen påverkas av mycket låga temperaturer. Rälsbrott, växelfel och problem med kontaktledningar är fel som kan uppstå i infrastrukturen under vintertid.
  • Fordon: När det är kallt blir det oftare hjulskador. Vid stora snömängder bildas det is i fordonets underrede. Även så kallad tjuvbroms är ett fel som kan uppstå vintertid vid plötsliga störa snömängder. När dessa problem uppstår behöver fordonet tas till verkstad för hjulsvarvning, avisning eller reparation. Tiden i verkstaden blir därför ofta längre vintertid.
  • Viltolyckor: Under vintrar med mycket snö i skogarna lockas djuren upp på järnvägsspåret som är lättframkomligt jämfört med den djupa snön i skogen. När tåget kommer väjer inte djuret åt sidan utan väljer den enklaste vägen för flykt; spåret. Detta orsakar tyvärr en del viltolyckor och skador på fordonen. Norrtåg har gjort flera förbättringar på fordonen för att minimera effekterna av viltkrockar, till exempel sektionerade fronter och ett särskilt utformat koppelskydd (som just nu monteras på samtliga Coradiafordon).

Norrtåg arbetar aktivt för att förbättra trafiken, fordonen och informationen till resenärerna, i de delar vi kan påverka. Vi jobbar också tillsammans med andra aktörer för att åstadkomma förbättringar i det som ligger utanför vårt direkta ansvarsområde.

Säkerheten viktigast vid extrem kyla

I flera delar av norra Sverige noterades temperaturer betydligt lägre än det vanliga i januari, med ned till minus 40 grader på en del platser. Denna extrema kyla varade genom årets första vecka innan temperaturen vände till plusgrader veckan efter. Denna ovanliga temperatursvängning i januari hade en märkbar effekt på både tågtrafiken och fordonen.

Linus Sedlacek Åkerlind understryker vikten av resenärernas säkerhet under dessa extrema förhållanden.

– Vår prioritet är säkerheten för våra resenärer. Om ett tåg blir stående strömlöst i väglöst land blir det snabbt väldigt kallt ombord och även om det finns filtar och varm dryck ombord behöver snabb evakuering vara möjlig. Av den anledningen tvingas vi ibland ställa in avgångar. Trots de svåra väderförhållandena har vi strävat efter att minimera påverkan på vår trafik och våra resenärer.

Månadsmedeltemperaturen under januari 2024. Källa: SMHI
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för januari 2024. Källa: SMHI

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link