Umeå-Luleå på väg att återställas

Norrtåg har under drygt två år haft kraftiga restriktioner för trafiken mellan Umeå och Luleå. På en 17 mil lång sträcka mellan Boden och Bastuträsk har hastigheten var kraftigt reducerad beroende på stora fel i infrastrukturen. Nu har dock Trafikverket beslutat att utföra ett spårbyte på åtta mil av sträckan under 2016. Detta innebär att trafiken istort kan återställas till normalt läge någon gång hösten 2016.

Spårbytet Boden-Bastuträsk består totalt av fyra etapper. Etapp ett är redan genomförd. Etapp två (Storblåliden–Älvsbyn, 36 km) är upphandlad och nu har Trafikverket beslutat att även etapp tre (Bastuträsk–Träskholm, 41 km) ska genomföras i år. Den fjärde och sista etappen (Storblåliden–Träskholm, 38 km) kommer att genomföras kommande år.

Effekterna för Norrtåg beroende på denna brist som nu ska åtgärdas har varit kraftigt negativa. Norrtåg har dragit ner trafiken från sex till två turer per dag och resandet har mer än halverats beroende på restider som har legat på mellan 4.15 upp till 5.30. Nu förväntas restider åter ligga runt 3.30-3.45.

 

 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link