Underhåll på hög nivå i multifunktionshallen

Norrtågs multifunktionshall på Västerslätt i Umeå som varit i drift sedan oktober förra året har varit ett välkommet tillskott för underhållet av Norrtågs alla fordon. En av dem som dagligen befinner sig i hallen är Mattias Kjellgren, underhållschef på Euromaint Rail AB. Han lyfter framför allt fördelarna med den nya hjulsvarven.
– Den är en jättevinst och lite av hjulsvarvarnas ”Rolls Roys”. Det märks att Hegenscheidt (tillverkaren) vet vad de sysslar med, menar han.

De stora fördelarna med multifunktionshallen är att man numer kan flytta ut så kallade tilläggstjänster och mindre tjänster som behöver genomföras på tågen från den gamla verkstaden för att få ett bättre flöde i underhållet av fordonen. Det kan handla om avisning, svarvning av hjul och tvätt. Att kunna arbeta på det sättet sparar mycket tid.

– Förut fick vi planera körningar till Luleå för svarvning av hjul och vi förlorade då tre till fem dagar per fordon. Nu kan vi svarva på kvällen och ha fordonet i trafik dagen efter. Svarven är alltid redo, bara det finns svarvmån på hjulen, påpekar Mattias Kjellgren.

En stor skillnad är att den nya hjulsvarven är digital, medan den i Luleå sköts manuellt med hjälp av så kallade profilmallar som är ett stålstycke som svarven följer med ett guidehjul och svarvar samma profil på fordonets hjul. Den nya svarven är en digital CNC-svarv med digitala mallar. Hjulet scannar av svarven och föreslår sedan ett visst djup som operatören kan bekräfta eller manuellt justera. Svarvprofil väljs med en knapptryckning som sedan svarven verifierar mot hjulet som befinner sig ovanför drivhjulen. 

En funktion som fortfarande är under utveckling är den nya avisningsanläggningen. Tidigare har avisningen av tågen vintertid skett med hjälp av vatten, men den nya maskinen använder i stället varmluft, vilket är mer effektivt och orsakar färre problem med att vatten tränger in i tåget och orsakar elfel. För att uppnå fullgod effektivitet har avisningsanläggningen genomgått en del justeringar och förbättringar. Det handlar främst om utmaningen i att bevara värmen i den luft som trycks upp under fordonet för att smälta isen, och på så sätt förkorta avisningstiden. Där har man kommit en bit på vägen mot en lösning, men det finns fler förbättringspunkter.

– Efter förra vinterns prövoperiod är det en ganska lång förbättringslista, men de prioriterade åtgärderna ska vara implementerade till november, säger Mattias Kjellgren.

Om det uppstår en skada på ett tåg tas det till den gamla verkstaden i första hand, där den planerade beläggningen är 60–80 %. Lite beredskapsutrymme finns för akuta reparationer.

– Det händer alltid saker under dagen som man måste vara uppmärksam på. Går man upp till 100 % beläggning och det kommer in något akut måste man avbryta det arbetet, och då blir kostnaden väldigt hög och orsakar förseningar i det planerade underhållet.

Underhållsarbetet av fordonen sker inte bara när skador uppstår, utan främst i förebyggande syfte. Mycket av underhållet är återkommande och de som jobbar i verkstaden kan instruktionerna utantill och vet vilka material som går åt berättar Mattias.

– Vi gör en årsplan och material- och verktygsplanering måste vara klart ungefär ett år före genomförandet. Den senaste tiden har vi jobbat mycket med något som heter tremiljonersunderhållet, som börjar 2022. 

Norrtågs enda dieseltåg, Itino, har länge dragits med problem som genererar många timmar i verkstaden. Tåget kommer in till verkstaden två gånger i veckan, medan en annan tågmodell kommer in var tjugonde dag. 

– Vi försöker göra det bästa vi kan, men det är lite av en utmaning. Förut hade vi ingen möjlighet att ”ta tempen” på tåget under veckan, utan det blev väldigt mycket arbete under helgen. Nu står tåget i Umeå varje natt och vi kan läsa felkoder, titta hur den mår och rätta till problemen tidigare, problem som tidigare har vuxit under en vecka. Det har gjort mycket för tillgängligheten.

Euromaint har ett nära samarbete med Norrtåg AB, operatören Vy Tåg AB och fordonsförvaltaren Transitio.

– Vi har ett väldigt bra samarbete och genom åren har vi jobbat mycket tillsammans. Ledstjärnan är att vi jobbar mot gemensamma mål, vilket kan vara en hög tillgänglighet. Man måste lyssna på varandra, ha bra kommunikation, öppenhet och en tät dialog. Det är ett lagspel, säger Mattias Kjellgren.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är framför allt att det är väldigt omväxlande med ett brett kontaktnät och väldigt gott klimat. Alla som är inblandade drar sitt strå till stacken och alla jobbar mot gemensamma mål.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link