Upplevelsen av trygghet högst bland resenärer i norr

Äldre kvinnor och bosatta i norra Sverige är de resenärer som upplever störst trygghet i kollektivtrafiken, det visar rapporten Kollektivtrafikbarometern 2021 Tema Trygghet från Svensk Kollektivtrafik. De som upplever minst trygghet i kollektivtrafiken är de som oftast inte åker kollektivt – bilisterna.

Kollektivtrafikbarometern 2021 med Tema Trygghet visar att sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken på nationell nivå. I norr är samma siffra omkring sju av tio för samtliga kollektivtrafikslag. Upplevelsen av trygghet är högst i de nordvästliga delarna av landet, däribland Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen. Störst trygghet upplever äldre kvinnor i åldrarna 65–85 år och kollektivtrafikresenärer som bor i mindre stad eller tätort. Bilister som sällan eller aldrig reser kollektivt upplever en lägre grad av trygghet, även om över hälften av dessa upplever kollektivtrafikresande som tryggt.

”I den här rapporten vill vi gärna lyfta resultatet kring de personer som känner sig trygga när de reser med kollektivtrafik, inte bara vad som får folk att känna sig otrygga. Det är lika viktigt att förstå vad som skapar trygghet som att förstå vem och varför man är otrygg. En faktor som påverkar resultatet är att de som svarat att de regelbundet reser med kollektivtrafiken känner sig tryggare än de som brukar ta bilen. Bilisterna kanske skulle bli positivt överraskade om de provade att åka med kollektivtrafiken”, konstaterar Mattias Andersson, projektledare för Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.

De som känner sig trygga när de reser kollektivt lyfter bland annat miljöaspekten, enkelhet att resa med bolaget och fördelarna med att åka kollektivt jämfört med bil som förutsättningar för att resa kollektivt. Känslan av trygghet hänger också i hög grad samman med hur väl man upplever att det går att lita på att komma fram i tid vid resa.

Regionaltåget kommer på tredje plats efter regional-/landsbygdsbuss och stadsbuss/tätortsbuss över upplevd trygghet på olika kollektiva färdmedel.

Här kan du läsa hela rapporten.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link