Utfrågning om punktlighet på järnvägen

Den 11 mars 2021 höll Trafikutskottet en öppen utfrågning om punktligheten på järnvägen, med resenärerna i fokus. Medverkade gjorde representanter från transportbranschen och Trafikverket.

Under utfrågningen, som sändes från förstakammarsalen i riksdagen, representerades Norrtåg av Annika Garpefjäll, verksamhetsutvecklare/controller, och i sin presentation gav hon en bild över de utmaningar som finns beträffande punktlighetsarbetet i norra Sverige och hur det i sin tur påverkar resenären.

– Att nå måltalet 95 % inom fem min är en utmaning i Norrtågland med enkelspår, olika banstandard och vintermånader. Norrtåg har bra punktlighetssiffror, men under vintertid ställs punktligheten på prov, och vårt regionala tågsystem måste kunna lita på att järnvägsunderhållet är anpassat efter vår regions förutsättningar. Våra resenärer måste kunna lita på att tåget går och är punktligt oavsett årstid, säger Annika Garpefjäll.

Tågtrafiken i Sverige har olika utmaningar och olika behov. En infrastruktur med enkelspår, svåra väderförhållanden vintertid, viltpåkörningar som leder till fordonsskador och inställda turer är de enskilt största utmaningarna gällande punktligheten för tågtrafiken i norr.

Utfrågningen går att se i sin helhet på riksdagens hemsida.

Trafikutskottet presenterade i december en rapport med en uppföljning av punktligheten av persontrafiken på järnvägen. Läs mer om rapporten här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link