Ny kvartalsrapport

Den första kvartalsrapporten, som sammanfattar årets tre första månader, är nu presenterad! Det som finns beskrivet är utvecklingen av resandet samt tågens punktlighet och regularitet.

Som tidigare år skapade mycket snö och kyla problem för järnvägstrafiken och trots ordentliga förberedelser räckte det inte till vissa dagar. Under slutet av december och januari ökade antalet hjulskador och kötiden till svarv var ovanligt lång, vilket innebar att turer fick ställas in p.g.a. brist av fordon. Det tillsammans med infrastrukturstörningar gjorde att kvaliteten sjönk och därmed även resenärstillströmningen, men det skiljer sig inte speciellt mycket från föregående års kvartal 1.
q1 utveckling
Totalt sett har resenärerna minskat en aning men mycket talar för att det var omständigheterna i trafiken som gav dessa effekter. Exempelvis har en dubbeltur tagits bort på sträckan Umeå-Luleå p.g.a. hastighetsnedsättningar/spårbyten. På sträckan mellan Sundsvall och Storlien minskade turismen till Jämtlandsfjällen från både norsk och svensk sida vilket medförde minskad försäljning av enkelresor. Glädjande nog kunde vi se att under mars månad kom resenärerna tillbaka!

Punktlighetsstatistiken förklarar hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen beräknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter tidtabellens ankomsttid. Punktligheten för långdistanstågen var 86%, en förbättring jämfört med föregående år som var 83%. Även vid en jämförelse med riksgenomsnittet samma period uppvisar Norrtåg en nivå jämförlig eller något bättre än Riket.

Regulariteten redovisar andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutdestinationen. Det kan bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan bero på att tåget varit med i en olycka eller att det blivit stopp på sträckan och resenärerna fått resa vidare med annat tåg eller buss. 75% av turerna har en regularitet på över 97%. Totalt ligger regulariteten för perioden på 94% vilket motsvarar samma nivå som föregående år.

Kvartalsrapporten i sin helhet går att läsa under fliken Norrtåg – Pressmeddelande & Rapport, eller klicka här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link