Växlar, väder och vintertåg

Vi kan alla relatera till irritationen som uppstår när tåg är försenade. Men vad beror egentligen förseningarna på och varför är det fler förseningar på vintern? Vi har djupdykt i frågan och pratat med Linus Åkerlind som är teknisk chef på Norrtåg AB.

Norrtåg bedriver persontågtrafik i de fyra nordligaste regionerna, och det är Vy som är operatör – det vill säga de som kör tågen och står för ombordpersonalen. En vanlig månad genomförs i genomsnitt 140 000 resor längs närmare 1 700 kilometer, mestadels enkelspårig, järnväg. Uppstår det problem längs med vägen kan det alltså ibland röra sig om väldigt stora avstånd – jämförelsevis är spåret ungefär lika långt som sträckan mellan Kiruna och Halmstad. Trafiken samsas dessutom till stor del med godstrafik på flera sträckor – som exempelvis på Malmbanan mellan Luleå och Kiruna. Av förklarliga skäl innebär vintern extra utmaningar, med snö och is som påverkar tågen och driften.

– På vintern blir det mer infrastrukturstörningar. Ofta är det relaterat till problem med snö och is. Exempelvis så kan det handla om växlar som inte fungerar som de ska, något som Trafikverket då ansvarar för att åtgärda. Det kan också handla om att tåget eller bromsar fryser fast. När tågen har gått varma och sedan stått över natten så kan de faktiskt frysa fast. Då har vi avisningsanläggningar där tåget får åka in för att is och snö ska tina bort. Det är något som görs regelbundet för att undvika stopp, säger Linus.

Förebygga förseningar

Linus arbetar med att följa upp underhållet och driva förbättringsarbeten för att bland annat minimera sena och inställda tåg. Han styr även samverkan mellan de olika aktörerna som tillsammans arbetar för att kollektivtrafiken ska blomstra, dvs. Norrtåg, Vy tåg och Trafikverket, samt underentreprenörer.

– Det finns alltid saker som kan gå fel, sedan tycker jag att vi rent generellt gör ett väldigt bra jobb med att hålla tågtiderna. Det är många aktörer som ansvarar över olika saker, men jag tycker att vi har en bra kommunikation sinsemellan. Vi är medvetna om att alla förseningar har konsekvenser för våra resenärer och vi gör allt i vår makt för att tågen ska dyka upp i tid. Sedan finns det såklart tillfällen då vi har gjort vad vi har kunnat och det ändå uppstår försening på grund av något mer oförutsett – exempelvis strömavbrott eller träd som faller över spåret. Här tycker jag det finns mer att göra för infrastrukturförvaltaren för att bygga bort problematiken. Vi kan alltid jobba proaktivt och föregå det mesta, säger Linus.

Säkerheten på rälsen

Tågen är byggda för att klara temperaturer ner mot 40 minusgrader, men eftersom vissa sträckor Norrtåg trafikerar går genom avlägsna områden, ställs tåg in om det är mer än 30 minusgrader. Det kan innebära risker att få ett stopp mitt ute i ingenstans med så låga temperaturer. Viltolyckor och trädfall är andra problem som kan uppstå längs med rälsen, även detta något som tågen är byggda för att klara av. Enligt Linus finns det ingen anledning för resenärerna att känna någon oro kring säkerheten på tågen.

– Jag skulle säga att tågtrafikens säkerhetsarbete är likvärdigt med flyget, det är ett transportsätt som är väldigt säkert och det ska så otroligt mycket till för att ett tåg exempelvis skulle spåra ur. En krock med ett träd eller djur räcker alltså inte. Trafikverket kör också med testfordon som kollar av rälsen och vi upptäcker eventuella säkerhetsrisker långt innan de hunnit bli ett problem. Med det sagt så är det också en påverkansfaktor till att tågen ibland kan vara försenade eller inställda, vi tummar inte på säkerheten, säger Linus.

Linus Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg AB.

Trots utmaningar är tågen sällan försenade

Trots vinterns utmaningar så är tågtrafiken generellt väldigt pålitlig. Statistiken visar att 93 % av alla tåg under december 2022 var i tid eller ankom inom 15 min efter avgångstid.

–  Vi tittar regelbundet på alla förseningar och ser vad vi kan lära oss av dem. Exempelvis hade vi förra året problem med snöinträngning i teknikutrymmen under tåget. I år har vi gjort extra kontroller och sett till att det är väldigt tätt, för att undvika samma problem. Det är ett arbete som fortgår hela tiden och visionen är givetvis att alla tåg ska komma i tid, säger Linus.

Så påverkas resenärer vid förseningar

Det är operatören Vy som har ansvaret att informera och ta hand om resenärerna så att de kommer fram till sin destination så smidigt som möjligt. När förseningar uppstår löser det sig oftast med ersättningstrafik i form av buss som ändå gör att resenärerna kommer fram. Bokar man sin resa via Vy eller Norrtåg så går det att få information inför sin resa direkt i mobilen. När resan väl är påbörjad är det tågvärdarna som informerar på plats om något skulle hända.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link