Vilka är Norrtåg?

Beställaren Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken. Vi tillhandahåller de tåg som den operatör vi utsett ska köra och underhålla. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Trafiken finansieras Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och biljettintäkter.

Operatören Botniatåg AB är upphandlad fram till 2016-08-18 (därefter tar Tågkompaniet AB över) som utförare av trafiken och är den part som driver trafiken, har kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden. Botniatåg AB ägs gemensamt av Arriva Sweden och SJ AB. Underhållet av fordonen görs i första hand av Mantena AB i Umeå på uppdrag av Botniatåg.

Det är många parter engagerade i Norrtågstrafiken. Trafikverket eller part som denne utser har ansvar för underhåll av och investering i järnvägsnätet. AB Transitio ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i landet och är specialist på fordonsupphandling och förvaltning. Fordonen är i sin tur tillverkade antingen av Alstom transport (X62 Coradia) eller Bombardier (X52 Regina, Y31 Itino). Alstom har ansvar för garantibesiktningen och finns på plats i Umeå.

Intresseföreningen Norrtågs syfte är att driva tågfrågorna både avseende gods- och persontrafik i Norrland ur ett politiskt perspektiv och är organisatoriskt skilt från Norrtåg AB.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link