Viltolyckor och brister i snöröjning måste bort

Början av 2021 förde med sig flertalet utmaningar för tågtrafiken i norr. De svåra väderförhållandena ledde till avstängda banor och inställda tåg, viltolyckor och skador på fordon.

Januari blev en månad då flera intensiva snöfall berörde hela Norrtågland. Det var besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. Vid stationer i Ångermanland och Jämtland mättes en snödjupsökning på över 50 cm under ett dygn. Vintern har även orsakat skador på rälsen, vilket har medfört hastighetsnedsättningar på banan. Detta har i sin tur fått konsekvenser för punktligheten.

Avstängda banor som följd av stora snömängder
De svåra väderförhållandena medförde att Trafikverket stängde järnvägen för trafiken vid ett flertal tillfällen. Den första avstängningen berörde Botniabanan den 11–12 januari. Nästa snöoväder drog in den 20 januari och då togs beslutet att stänga Botniabanan, Mittbanan och trafiken norr om Umeå till den 24 januari i olika etapper. 

Kraftig ökning av antalet viltolyckor
Snöröjning på järnvägen har varit ett problem under vintern på flera sätt. Stora snömängder innebär även onormalt mycket krockar med vilt, då djuren söker sig ut på spåren där det är mindre snö och därmed lättare för dem att ta sig fram. Lokförare vittnade om sovande djur på banan och höga snövallar, vilket gjorde att djuren inte hade någonstans att ta vägen och kollisioner inte gick att undvika. Med påkörningar med upp till fyra djur samtidigt blev konsekvenserna stora på fordonen, vilket fick följder som reducerad trafik och förseningar. Detta drar ned den totala punktligheten för det första kvartalet. Under två veckor reducerades trafiken mellan Umeå och Sundsvall, för att kunna komma ifatt med avhjälpande underhåll på fordonen som en följd av alla viltkrockar. Viltolyckor sker även under vintrar med mindre snödjup, men då i så liten utsträckning att det inte påverkar trafiken i någon större grad.

Stora skillnader i väderförhållanden och dess påverkan på punktlighet i budskap till riksdagens trafikutskott
I mars var Norrtåg AB inbjudet till Trafikutskottet och en öppen utfrågning om punktligheten på järnvägen, med resenärerna i fokus. Medverkade gjorde representanter från Trafikverket, transportbranschen och forskare. Annika Garpefjäll, som representerade Norrtåg, framhöll vikten av ett underhåll som är anpassad till våra väderförhållanden i norr, och i en infrastruktur med enkelspår.

 Läs mer om Trafikutskottets utfrågning här

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link