Vi rustar för vintern – så här gör vi

Utökad fordonsflotta, förbättrade rutiner i verkstaden för att snabbare få ut fordon i trafik och bättre information till resenärerna. Dessutom beslut att investera i en utbyggd verkstad för ytterligare kapacitet och effektivitet i verkstaden till nästa vinter. Nu rustar Norrtåg och Tågkompaniet för vintern.

Det viktigaste för våra resenärer är att trafiken fungerar och att du snabbt får tydlig information så att du vet vad som gäller eller kan planera om, om det sker störningar. Norrtåg och Tågkompaniet gör därför flera viktiga satsningar för att tågen snabbare ska kunna återgå i trafik och vi hyr in fler tåg. Även om Trafikverket bygger mer viltstängsel kommer påkörningar ske. Därför förstärker vi även vår förmåga att klara viltolyckor, så att du som resenär påverkas så lite som möjligt, säger Maria Höglander, VD Norrtåg AB

De åtgärder Norrtåg och Tågkompaniet genomför är bland annat:

  • Tågen snabbare tillbaka i trafik med hjälp av utökad verkstad för att klara fler avisningar, underhåll och reparationer. Norrtågs största investering sedan trafikstart med en ny hall på verkstaden i Umeå.
  • Färre turer behöver ställas in genom att ett extra tåg hyrs in denna vinter och nästa år ökas flottan med ytterligare tre tåg. 

  • Minska stilleståndstiden efter en viltolycka med nya fronter på tågen.
  • Fler fordon i trafik genom förbättrade rutiner i verkstaden och fler fordon tillgängliga för trafik vintertid genom mer förebyggande underhåll sommartid.
  • Bättre information till resenärerna med snabbare beslut om eventuell ersättningstrafik och ny organisation för förstärkt kundtjänst.

Läs mer om hur Norrtåg och Tågkompaniet rustar för vinter här: norrtagab.se/fakta-statistik/vi-rustar-for-vintern-sa-har-gor-vi/

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link