VR Sverige blir operatör för Norrtåg från december 2025

Norrtåg ansvarar för den regionala tågtrafiken i de fyra nordligaste länen och ägs gemensamt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Efter genomförd upphandling tilldelas nu VR Sverige AB kontraktet att under 10 år sköta trafikeringen, inklusive bemanning och underhåll. De tar över från nuvarande operatör i december 2025.

Foto: Brightnest

Norrtåg har en väldigt stark utveckling bakom sig och en minst lika spännande resa framför sig. Vi har efter upphandling hittat en bra samarbetspartner att växa med kommande 10 år.

Jonny Lundin (C), ordförande Norrtåg AB

Efter utvärdering av inkomna anbud har VR tilldelats avtalet med start i december 2025. Det vinnande anbudet, i stark konkurrens, ger Norrtågstrafiken goda förutsättningar för en robust trafik och det bästa möjliga resenärsomhändertagandet. Kontraktet är värt ca 3,2 miljarder kronor.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts. Därefter startar en intensiv period med förberedelser. Norrtågs resenärer kan förvänta sig en fortsatt tillförlitlig trafik och att den stegvis utvecklas ännu mer med tydligare lokal förankring och Norrtågsprofil ombord.

Om VR Sverige AB

VR Sverige AB ägs av finska VR som i sin tur ägs av finska staten. VR har kört tåg, bussar och spårvagnar i Finland i 160 år. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.VR Sverige AB ansvarar bland annat för driften av Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken och för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. Sedan december 2023 driver VR Sverige även trafiken för Tåg i Bergslagen och från juni 2025 X-tåg.

Norrtåg har haft förmånen att jobba med duktiga och drivna operatörer under många år och är stolta över vad vi åstakommit hitintills med våra samarbetspartners. VR delar Norrtågs värderingar och engagemang för en robust trafik och det bästa möjliga resenärsomhändertagandet. Med en stark lokal organisation kommer trafiken kunna fortsätta sin utveckling med VR som operatör.

Joakim Berg, vd Norrtåg AB

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:

Joakim Berg
Vd, Norrtåg AB
Telefon: 070-239 54 60

Christer Ekelund
VR Sverige AB
Telefon: 070-239 54 60

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link