Ånn
Öppettider väntsal: Alla dagar dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet:
Tillgänglighetsanpassad entré:
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats
 
Norrtåg AB
X