Åre
Öppettider väntsal: Alla dagar 06-00 – 22.30
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Inne. I väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet.

Ute. Högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshuset, vid informationspunkten.

 
Norrtåg AB
X