Boden 

   
Öppettider väntsal: Alla dagar kl. 06.00–22.00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.Inne. I väntsal till höger innanför entre från gatan

 

Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

   

https://www.boden.se/kommunen/samhalle-och-infrastruktur/resecentrum

 
Norrtåg AB
X