Duved 
Öppettider väntsal: 06.30–23.00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats Nej
 
Norrtåg AB
X