Erikslund

 

 
Öppettider väntsal: Dygnet runt
OBS Ingen värme 
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Nej
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats Nej
 
Norrtåg AB
X