Fjällåsen
Öppettider väntsal:
Taktila stråk på perrong:
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet:
Tillgänglighetsanpassad entré:
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats:
 
Norrtåg AB
X