Fränsta
 
Öppettider väntsal: September-15 maj: 5.30-22.30 Stängd: 15 maj-September 
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats Nej
 
Norrtåg AB
X