Gällivare
Öppettider väntsal: Alla dagar 06.00–22.00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja. Ute. Till vänster om stationshuset. Mellan kiosken och handikapparkeringen.
 
Norrtåg AB
X