Krokom

 

 
Öppettider väntsal: Alla dagar: 04:30 – 21:00 
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Nej
 
Norrtåg AB
X