Krokom
 
Öppettider väntsal: Alla dagar: 04:30 – 21:00 
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Inne. I väntsal, omedelbart innanför dörren.

 
Norrtåg AB
X