Mörsil
 
Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré:
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats Nej
 

					 				
				
Norrtåg AB
X