Östersund centralstation
Öppettider väntsal: Alla dagar dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Inne. I väntsal till vänster innanför entré från spårsidan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära informationspunkten.

 
Norrtåg AB
X