Östersund V
 
Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Nej
 
 
Norrtåg AB
X