Stavre
 
Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré:
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats
 
Norrtåg AB
X