Sunderbyn sjukhus
 
Öppettider väntsal:  Öppettider saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats Ja.

Ute. Nära taxiangöringen vid spår 1 vid informationstavla.

   
 
Norrtåg AB
X