Sunderbyn sjukhus
 
Öppettider väntsal:  Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen:
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré:
Tillgänglighetsanpassad WC:
Mötesplats Ja
   
 
Norrtåg AB
X