Sundsvall Centralstation
Öppettider väntsal: Alla dagar 03.00-01.45
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Inne. I väntsalen omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, en bit från stationshuset mot vägen.

 
Norrtåg AB
X