Umeå Östra station

 

Öppettider väntsal: Mån–fre 04.00–23.45
Lör 06.00–23.00
Sön 06.00–00.15
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Inne. Nära sjukhusentrén, övre hallen.

Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

 

 
Norrtåg AB
X