Västeraspby
 
Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Nej
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats Nej
 
Norrtåg AB
X