Vindeln
 
Öppettider väntsal: mån-fre 05.15-22.15
lör: 07:00-21:15
sön
07:00-22:30 
Taktila stråk på perrong: Nej
Taktila stråk i väntsalen: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats Ja.

Ute. Högra kortsidan av stationshuset, intill busskur.

   

Mer information:

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/kundservice/vara-busstationer/vindeln-resecentrum/

 
Norrtåg AB
X