Älvsbyn

Älvsbyn är en hållplats längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Umeå, Boden och Luleå.

Öppettider väntsal: Dygnet runt
Taktila stråk på perrong: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne, i väntsalen, till vänster om ingången

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link