Åre

Åre är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Östersund och Storlien.

Öppettider väntsal: Alla dagar 06:00–22:30
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet. Ute: högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshuset, vid informationspunkten.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link