Boden C

Boden C är en station längs Stambanan genom övre Norrland, Malmbanan och Haparandabanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Luleå, Kiruna, Haparanda och Umeå. Här passerar även Nattågen mot Narvik och Stockholm och är en plats där du kan byta mellan Norrtåg och Nattåg.

Öppettider väntsal: Alla dagar 06:00–22:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal till höger innanför entré från gatan. Ute: informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link