Boden C

Boden C är en hållplats längs Stambanan genom övre Norrland, Malmbanan och Haparandabanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Luleå, Kiruna, Haparanda och Umeå.

Öppettider väntsal: Alla dagar 06:00–22:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i väntsal till höger innanför entré från gatan. Ute: informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link