Bräcke

Bräcke är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Östersund, Duved, Åre och Storlien, totalt 16 avgångar per dag under 2022. Bräcke trafikeras även av SJ:s trafik mot Stockholm via Sundsvall och Ljusdal.

Öppettider väntsal: 05.00–23.30
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link