Duved

Duved är en station längs Mittbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Östersund, Åre och Storlien.

Öppettider väntsal: 06:30–23:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Nej
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link