Fjällåsen

Fjällåsen är en station längs Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Luleå, Boden och Kiruna.

Öppettider väntsal:  Väntsal saknas, men med vad som ser ut som ett sommarkafé.
Taktila stråk på perrong: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Nej
Tillgänglighetsanpassad entré:  Nej
Mötesplats: Nej

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link