Gällivare

Gällivare är en station längs Malmbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Luleå, Boden och Kiruna.

Öppettider väntsal: Alla dagar 06:00–22:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Taktila stråk i väntsalen: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Ute: till vänster om stationshuset. Mellan kiosken och handikapparkeringen.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link