Hällnäs

Hällnäs är en hållplats längs Stambanan genom övre Norrland. Den trafikeras av Norrtågs linjer till Vindeln, Umeå, Boden och Luleå.

Öppettider väntsal: Väntsal saknas
Taktila stråk på perrong: Nej
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: 
Nej 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link