Härnösand

Härnösand är en station längs Ålandsbanan. Den trafikeras av Norrtågs linje till Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.

Öppettider väntsal: Alla dagar 05:00–01:00
Taktila stråk på perrong: Ja
Parkering för personer med nedsatt rörlighet: Ja
Tillgänglighetsanpassad entré: Ja
Tillgänglighetsanpassad WC: Ja
Mötesplats: Ja. Inne: i gångbro mot höger vägg om man kommer från väntsalen. Ute: till höger om huvudentré till stationshuset

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link